Çinko fosfat ürünleri  bağlantı elemanları, beyaz eşya, otomotiv, tel ve boru endüstrisi gibi bir çok sanayi tarafından tercih edilir.

Genel olarak boya öncesinde kullanılacak çinko fosfat ürünleri 4-6 g/m2  kaplama ağırlığı sağlar. Sektörün gerekliliklerine ve müşteri taleplerine göre boya öncesinde kullanılacak çinko fosfat ürünleri kendi içinde çeşitlilik sağlar.

Ayrıca çinko fosfat sonrası korozyon direnci sağlamak amacıyla yağ ve kaydırıcı kimyasallar kullanılabilmektedir. Bu amaçla kullanılacak çinko fosfat ürünlerinin, yağ ve kaydırıcıları bünyesine yeterli seviyede alabilmesi için kalın kristalli olması gerekmektedir,  bu alanda ürünlerimiz  15-35 g/m2  çinko fosfat kaplama ağırlığı ve maksimum korozyon direnci sağlamaktadır.

Çinko Fosfat soğuk tel çekme ve şekillendirme öncesinde  cıvata, vida, çelik halat, yaylık tel ve lastik teli gibi bir çok alanda kullanılmaktadır. Temel amacı çelik tellerin soğuk çekimi esnasında, hadde de bulunan  sabun veya kaydırıcıların çinko fosfat yüzeyine yapışmasını sağlamaktır, böylece çinko fosfat tabakası hadde de yastık görevi görerek, tellerin haddeye zarar vermeden  maksimum hızda çekilmesini sağlayacaktır. Tel sektöründe kullanılacak çinko fosfat kaplama ürünleri  tamamen müşterilerin yaptığı iş ve önceliklerine göre değişmektedir. Bu alanda etkili ar-ge çalışmaları ve tecrübelerimizle müşterilerimizin tercihlerine ortak oluyoruz.

Ürünler

 • Phoric Ca (Batırma Çinko Fosfat)

  Demir, çelik parçaların elektrostatik toz boya ve kauçuk yapıştırma operasyonlarından önce kullanılan 2-5g/m2 fosfat kaplama ağırlığı sağlayan bir üründür. Homojen ve kompakt bir kaplama yapar, dolayısıyla aktivasyon banyosuna gerek yoktur. Hızlandırıcı ile uzun banyo ömrü elde edilir. Toz boya uygulamalarında yüksek korozyon direnci sağlanır. Kauçuk yapıştırma operasyonlarından önce kullanılması iyi bir yapışma sağlar. Banyo konsantrasyonu %4-5, sıcaklık 70 - 75°C derece, işlem süresi 3 – 5 dakika arasındadır.

 • Phoric Ak 1 (Aktivasyon Kimyasalı)

  Homojen ve sıkı çinko fosfat kaplama oluşturmak amacıyla kullanılır. %0,1-0,3 konsantrasyonda su ile karıştırılarak kullanılır. Kullanımı kolay, banyo kontrolü pH ölçümü ile sağlanır.

 • Phoric H 6 K (Kalın Çinko Fosfat)

  Phoric H 6 K ürünü, 15-40 gr/m2 arasında kalın çinko fosfat tabakasını oluşturmak amacıyla kullanılır. Genellikle çinko fosfat sonrasında korozyon direnci sağlamak, paslanmayı önlemek amacıyla koruyucu yağ veya kaydırıcılar tercih edilir. Cıvata, rot vb. ürünlerin üretimini yapan bağlantı elemanları ve otomotiv parça üreticileri kullanır. Çift komponentlidir, çinko fosfat öncesinde aktivasyon banyosu kullanılması önerilir.

 • ​Phoric 5 (Tel Çekme Çinko Fosfat)

  Tellerin soğuk çekme ve şekillendirme öncesinde kullanılan çift komponentli üründür. Hızlandırıcı ile birlikte kullanılır. Kaplama ağırlığı 7-9 g/m2 elde edilir. Çelik halat, ön gerilmeli beton demeti, yaylık tel, cıvata üreticileri için üretilmiştir.

  Yapılan işin özelliklerine ve elde edilmesi istenen sonuçlara göre tel çekim hızını arttırmak veya iyi seviyede korozyon direnci sağlamak amacıyla Atun Kimya’nın kaydırıcıları veya sabunları tarafımızdan önerilir.

 • Phoric Zinc 4 (Tel Çekme Çinko Fosfat)

  Tellerin soğuk çekme ve şekillendirme öncesinde çinko fosfat kaplanması amacıyla kullanılır. Özellikle halat üreticileri için üretilmiştir. 7-10 g/m2 kaplama ağırlığı sağlar, sıcaklık 70-85 0 C derece, işlem süresi 5-6 dakika olacak şekilde uygulanır. Öncesinde PHORIC AK 1 (aktivasyon kimyasalı) kullanılmalıdır.

  Yapılan işin özelliklerine ve elde edilmesi istenen sonuçlara göre tel çekim hızını arttırmak veya iyi seviyede korozyon direnci sağlamak amacıyla Atun Kimya’nın kaydırıcıları veya sabunları tarafımızdan önerilir.

 • Phoric Ir (Tel Çekme Çinko Fosfat)

  Cıvata yapımı için kullanılacak tellerin çekimi öncesinde çinko fosfat kaplamak amacıyla kullanılır. Yüksek fosfat kaplama ağırlığı nedeniyle cıvata üreticileri için üretilmiştir. Öncesinde PHORIC AK 1 (Aktivasyon kimyasalı) kullanılmalıdır. Hızlandırıcısız bir üründür, çamur temizliği yapılarak devam edilebilir.

  Sıcaklık 60 – 70 0C, işlem süresi 8 – 10 dakika arasında olmalıdır. Çekilecek telin çapına, tel yapısına, hadde blok sayısına ve sonrasında uygulanacak işleme göre yüksek korozyon direnci, rahat çekim sağlamak amacıyla kullanılacak streat bazlı sabunlar veya yağ bazlı kaydırıcılar tarafımızdan önerilebilir.

 • Phoric 2 Be (Boru Çekme Çinko Fosfat)

  Boru çekme operasyonlarından önce boruların kalın çinko fosfat kaplanması amacıyla üretilmiştir. Homojen ve sıkı çinko fosfat tabakası oluşturmak için çinko fosfat banyo öncesinde aktivasyon banyosu kullanılmalıdır. Fosfat kaplama sonrasında özellikli kaydırıcılar boru çeşidine göre tarafımızdan önerilir. Tellerin soğuk çekme ve şekillendirme öncesinde çinko fosfat kaplanması amacıyla kullanılır. Özellikle halat üreticileri için üretilmiştir. Daldırma ve patent hatlarında kullanılır. Daldırma hatlarında 7-10 g/m2 kaplama ağırlığı sağlar, sıcaklık 70-85 0 C derece, işlem süresi 5-6 dakika olacak şekilde uygulanır. Patent hatlarında 5-6 g/m2 kaplama ağırlığı sağlar. Öncesinde PHORIC AK 1 (aktivasyon kimyasalı) kullanılmalıdır. Yapılan işin özelliklerine ve elde edilmesi istenen sonuçlara göre tel çekim hızını arttırmak veya iyi seviyede korozyon direnci sağlamak amacıyla Atun Kimya’nın kaydırıcıları veya sabunları tarafımızdan önerilir.